21 2020 .
1108 қ.


“”

ҳ , , “Ҳ” . ҳ “” ҳ . “” ҳ, “Ҳ” . “Ҳ Ҳ Ҳ” . 
“Ҳ Ҳ Ҳ” ғқ ҳ ҳқ қ , қ . ҳ “” ғқ ҳ қ , ҳ ҳ қ. , “ҳ” қ , ҳ .
Ҳ қ ҳ қ ҳ қ. , қ. қ. ҳ “” қ. ҳққ ҳ ҳ ҳ “Ҳ” қ . 
, Қ , қ, , қ қ, ҳ , ғ қ, - қ ҳ қ қҳ ҳ . “Ҳ” “Ҳ Ҳ Ҳ” ҳ . 
ғ ҳ ҳ ҳ ҳ “Ҳ Ҳ Ҳ” ҳқ . 
ҳ ҳ қ ҳ ҳ ҳ ҳ : “ ҳ ҳ ҳ , “Ҳ Ҳ Ҳ” ”, ҳ қ.
, ҳ ғ “”. 
ҳ ҳ қ ҳ ҳ ҳ ҳ “Ҳ Ҳ Ҳ” ҳқ : “қ “Ҳ Ҳ Ҳ” ҳ , . . ”.
ҳ қ , ҳ ҳ қ ҳ “Ҳ” қ қ .     
ҳ ҳ ҳ : “ “Ҳ Ҳ Ҳ” , ғ ҳ ҳ ”, .  
ҳ ҳ қ ҳ: “ қ ҳҳ, “Ҳ Ҳ Ҳ” қ. ҳ “Ҳ Ҳ Ҳ” ҳ ҳ ҳ ққ қ”. .
ҳ , “Ҳ” қ , , .

ҳ “ ”

-  

«қ

-
: 04:45
: 05:35
: 13:10
: 18:25
: 20:10
: 21:40
Ңқ қ »
» »
»
Telegram